Articles

Το φετινό καλοκαίρι στο ξενοδοχείο ΑΡΗΣ

Φέτος, λόγω του ιού COVID-19 που εξαπλώνεται στον πλανήτη, όλοι πρέπει να κάνουμε αλλαγές στις καθημερινές, μηνιαίες και ακόμη και ετήσιες ρουτίνες μας. Έχει επηρεάσει τις περισσότερες από τις πτυχές της ζωής μας. Μέχρι τώρα όλοι είχαμε την ευκαιρία να ανανεώσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τη σημασία της προσωπικής υγιεινής και να διατηρούμε μια ασφαλή απόσταση μεταξύ τους σε όλα τα είδη περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα και ειδικά στη  Κρήτη, έχει σημειωθεί έως τώρα πολύ περιορισμένη και πολύ ελεγχόμενη εξάπλωση της πανδημίας, ειδικά σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς στο Aris Hotel λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες  προφυλάξεις για να το διατηρήσουμε έτσι και λόγω των πρόσφατων εκτεταμένων ανακαινίσεων των εγκαταστάσεων μας – το ξενοδοχείο μας είναι μια εξαιρετική επιλογή για όποιον θέλει να επισκεφθεί το όμορφο χωριό μας αυτό το καλοκαίρι.

Η Πόλη των Χανίων

Η πόλη των Χανίων βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Νομού Χανίων. Είναι η πρωτεύουσα του νομού και το διοικητικό, οικονομικό, εμπορικό και συγκοινωνιακό του κέντρο.

Η Παραλία Ελαφονήσι

Το Ελαφονήσι είναι η πιο διάσημη παραλία της Νοτιοδυτικής Κρήτης. Οι επισκέπτες έρχονται από όλη την Ευρώπη (και όχι μόνο) για να περάσουν μερικές ώρες σε αυτή την τροπική παραλία.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Greece-SafeCards – illustration ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣΕΟΔΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τίτλος Καταλύματος ΑΡΗΣ ΑΜ Καταλύματος 07986 Κατηγορία 2 * Διεύθυνση ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ, 730 01 Επιχείρηση ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΡΙΣΤ ΛΙΑΤΑΚΗ ΑΕ Δυναμικότητα 25 / 56 Ημερομηνία Δήλωσης: 20/6/2020 1/11 Ο/Η ΛΙΑΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ως νόμιμος εκπρόσωπος του εν λόγω καταλύματος δηλώνω ότι οι υπηρεσίες/ εγκαταστάσεις που λειτουργούν στο κατάλυμα είναι οι παρακάτω: Επισιτιστικά τμήματα Αίθουσα πρωινού Στοιχεία υπευθύνου εφαρμογής του σχεδίου για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος ΛΙΑΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 6976693731 info@arishotel.gr Επίσης δηλώνω ότι οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου έχουν λάβει γνώση και εφαρμόζουν όσα προβλέπονται από το παρόν υγειονομικό πρωτόκολλο. 2/11 Α.Σχέδιο δράσης: αποτελεί τηνέγγραφη παρουσίαση τηςλήψης προληπτικών μέτρωνγια το σύνολο του καταλύματοςκαι τα επιμέρους τμήματα αυτού και περιλαμβάνει Α.1 έως A.4 Α.1. (Υ) (6) Ορισμός συντονιστή: η διεύθυνση του καταλύματος ορίζει συντονιστή για την επίβλεψη τηςεφαρμογής του σχεδίου δράσης. Η θέση του συντονιστή μπορεί να καλύπτεται από τον ιδιοκτήτη τηςεπιχείρησης, από υπάρχουσα θέση Γενικού Διευθυντή / Διευθυντή Ποιότηταςκ.λπ. ή από νέα θέση στο οργανόγραμμα.Επίσης, μπορεί να ορισθεί σεεπίπεδο Ομάδας Διαχείρισης. Α.2. (Υ) (5) Ορισμός υπευθύνου ανά τμήμα. Η διεύθυνση του καταλύματος ή ο συντονιστής ορίζει υπευθύνους για την τήρηση των πρωτοκόλλων για κάθεεπιμέρους τμήμα του καταλύματος (πχ.F&B, Housekeeping). Α.4. (Π) Πιστοποίηση του τουριστικού καταλύματος ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψηςκαι αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Β.Εκπαίδευση προσωπικού στηντήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (ανά υπηρεσία/τμήμα καταλύματος). Β.0. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει: – Πηγέςκαι τρόπους μετάδοσης του ιού – Διαδικασίεςενημέρωσης των αρμοδίων του καταλύματοςκαι των ίδιων των πελατών – Μεθόδουςκαι επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών – Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας από το προσωπικό – Μεθόδουςκαι πρακτικέςκαθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας – Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19 Β.1. (Υ) (4) Πλάνο εκπαίδευσης: Για τα καταλύματα κάτω των 50 δωματίων,εκπαίδευση ενός τουλάχιστον ατόμου (συντονιστή) ανά κατάλυμα, το οποίο εν συνεχεία εκπαιδεύει και το υπόλοιπο προσωπικό. Σεκάθε περίπτωση, στο πλάνο αναφέρονται ονομαστικά τα άτομα, η διάρκεια και ο τρόποςεκπαίδευσης (πχ. τη-λεκπαίδευση,εκπαίδευση από εξωτερικό διαπιστευμένο συνεργάτη) Β.2. (Υ) (4) Προθεσμία ολοκλήρωσηςεκπαίδευσης συντονιστή: • Για ξενοδοχεία συνεχούςλειτουργίας: 20/06/2020 • Για λοιπά καταλύματα: 05/07/2020 Β.3. (Υ) (1)Υπεύθυνες δηλώσεις προσωπικού ότι έλαβεεκπαίδευση για τα επιμέρους πρωτόκολλα σύμφωνα μετα καθήκοντά του και τήρηση σχετικού αρχείου. Β.4. Γενικά θέματα οργάνωσης του καταλύματος 3/11 Β.4.1. (Y) (5) Το τουριστικό κατάλυμα χορηγεί σε κάθε μέλος του προ¬σωπικού επαρκή Μ.Α.Π. και εξασφαλίζει τη συνεχή επάρ¬κεια των αποθεμάτων. Β.4.2. (Y) (4) Μέλος του προσωπικού που παρουσιάζει συμπτώματα σχετικά με την ασθένεια μένει στο σπίτι και επανέρχεται στην εργασία εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική. Επίσης, εφόσον έρθει σε επαφή με κρούσμα οφείλει να μείνει στο σπίτι. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο εργαζόμενος ειδοποιεί τον υπεύθυνο για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του καταλύματος. Β.4.4. (Π) Στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, το προσωπικό θερμομετριέται κάθε πρωί. Ενδελεχής έλεγχος του προσωπικού μπορεί να ακολουθήσει συναρτήσει της επιδημιολογικής εικόνας της τοπικής κοινότητας/περιοχής. Γ.Σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος (γραπτό σχέδιο). Ακολουθείται πιστά το σχέδιο αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος του ΕΟΔΥ (Παράρτημα III). Γ.1. (Υ) (6) Ορισμός υπευθύνου για την εφαρμογή του σχεδίου διαχεί¬ρισης ύποπτου κρούσματος του καταλύματος. Για […]